meldingsplicht (3 gevonden)

Dutch meldingsplicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (mededingingsrecht) - verplichting om een ontstane situatie of situatie die zal ontstaan bij het bevoegd gezag te melden. Bijv. grote fusies moeten vooraf aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) worden gemeld.


nadere verklaring mededelingsplicht

nadere verklaring Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma)

Artikel 34 mdw:

Het is verboden een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de directeur-generaal is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken.

Deel deze pagina met:      
Dutch meldingsplicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - verplichting voor een vreemdeling om zich op vastgestelde tijden te melden bij de vreemdelingendienst. Dit komt onder meer voor bij asielzoekers die zich nog in de procedure bevinden.Deel deze pagina met:      
Dutch meldingsplichtig bouwwerk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - niet omvangrijke bouwwerken dienen vooraleer de bouw van start gaat, schriftelijk te worden aangemeld bij de gemeente. Zij geeft van de ontvangst openbaar kennis in een regionaal (huis-aan-huis) blad.


hierarchische verhouding hoger bouwvergunning

Artikel 41 Wonw:

Van een aanvraag om bouwvergunning wordt binnen twee weken na ontvangst daarvan door burgemeester en wethouders kennisgegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Deel deze pagina met: