mededelingsplicht (1 gevonden)

Dutch mededelingsplicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - verplichting om informatie te verschaffen of mededelingen te doen. Bijv. diegene die in een geding een beroep doet op een vernietigingsgrond, heeft ~ t.a.v. de personen die niet in dat geding zijn verschenen; ~ bij overeenkomsten om te voorkomen dat partijen in dwaling verkeren.


nadere verklaring wederzijdse dwaling / wederzijds dwalen / wederzijds gedwaald

onderdeel informatieplicht van patiënt

tegenstelling informatierecht

51 Boek 3 BW.

Artikel 228 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
a.indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
b.indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
c.indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
2De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

Deel deze pagina met: