aantekening (2 gevonden)

Dutch aantekening / aantekenen / aangetekend English notice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bewijsrecht) - officiƫle vermelding dat als bewijs kan dienen. De persoon die een rechtsmiddel, bijv. hoger beroep, heeft ingesteld, mag daarvan bij de griffie van het gerecht waar het bestreden vonnis werd uitgesproken, ~ doen in een daartoe bestemd register.


nadere verklaring rechtsmiddelen

niet gelijk aan notice & take down-procedure

nadere verklaring akte

Artikel 433 Rv:

De partij die verzet heeft gedaan, of hoger beroep of beroep in cassatie heeft ingesteld, heeft de bevoegdheid om daarvan ter griffie van het gerecht dat het bestreden vonnis heeft uitgesproken, in een daartoe bestemd register aantekening te doen houden, met vermelding van de namen van de partijen, de dagtekening van het vonnis en die van het verzet, het hoger beroep of het beroep in cassatie.

Deel deze pagina met:      
Dutch aantekeningen van makelaar

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - aantekeningen die de makelaar ingevolge de wet verplicht is te houden, moet hij desgevraagd aan de rechter overleggen.


nadere verklaring makelaar

nadere verklaring aantekening / aantekenen / aangetekend

niet gelijk aan overlegging van de boekhouding

Artikel 68 wvk:

De tussenpersoon is verplicht van iedere door hem gesloten overeenkomst aantekening te houden; hij doet van de aantekening aan ieder der partijen terstond een door hem gewaarmerkt afschrift toekomen.

Deel deze pagina met: