NL
NLwoonplaats


Verklaring:
afgeleide woonplaats / afhankelijke woonplaats: Eng.: dependent residence: personen- en familierecht - woonplaats die bepaald wordt door de woonplaats van een ander, tot wie een persoon in een bepaalde afhankelijkheidsverhouding staat. Bijv. een onder curatele gestelde volgt de woonplaats van zijn curator, de minderjarige die van zijn ouders of voogd. nadere verklaring afgeleide woonplaats / afhankelijke woonplaats

gekozen woonplaats / gekozen domicilie: Eng.: elected domicile: personen- en familierecht - gekozen andere woonplaats dan de werkelijke woonplaats. Die keuze mag gemaakt worden wanneer de wet daartoe verplicht of wanneer de keuze bij schriftelijk of langs elektronische weg aangegane overeenkomst voor een of meer bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen gebeurt en daarvoor een redelijk belang aanwezig is. Op de ~ kunnen exploten worden betekend. onderdeel domiciliekeuze
wet- en regelgeving Art. 15 Boek 1 BW, Art. 63 Rv

officiële woonplaats / domicilie: personen- en familierecht - woonplaats van een persoon volgens zijn gemeentelijke inschrijving. nadere verklaring woonplaats nadere verklaring zonder bekende woon- of verblijfplaats nadere verklaring domiciliëring / domiciliëren / gedomicilieerd
wet- en regelgeving Art. 10 Boek 1 BW, Art. 11 Boek 1 BW

onafhankelijke woonplaats: personen- en familierecht - woonplaats die men naar eigen goeddunken kan vestigen, veranderen of opheffen. De woonplaats van een natuurlijke persoon bevindt zich waar hij zijn woonstede heeft.
wet- en regelgeving Art. 10 Boek 1 BW

woonplaats : Eng.: domicile: personen- en familierecht - plaats waar een persoon feitelijk verblijft, meestal de plaats waar hij is ingeschreven in het bevolkingsregister. nadere verklaring officiële woonplaats / domicilie nadere verklaring zonder bekende woon- of verblijfplaats nadere verklaring domiciliëring / domiciliëren / gedomicilieerd tegenstelling vestigingsplaats
wet- en regelgeving Art. 10 Boek 1 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"