vruchten (6 gevonden)

Dutch afgevallen vruchten English windfall fruit

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - fruit dat van bomen van een buurman op iemands grond valt; de eigenaar van de grond waarop de vruchten vallen, wordt eigenaar van de vruchten.


Artikel 45 Boek 5 BW:

Vruchten die van de bomen van een erf op een naburig erf vallen, behoren aan hem wie de vruchten van dit laatste erf toekomen.

Deel deze pagina met:      
Dutch burgerlijke vruchten English income derived from capital

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechten die in het algemeen als vruchten van goederen worden aangemerkt, dus de opbrengst van goederen, bijv. recht op rente of huur.


nadere verklaring natuurlijke vruchten

9 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch natuurlijke vruchten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - zaken die volgens verkeersopvatting als vruchten van andere zaken worden aangemerkt, zoals bijv. fruit of zaden, maar ook het jong van een dier.


nadere verklaring burgerlijke vruchten

9 Boek 3 BW.

Artikel 17 Boek 5 BW:

Degene die krachtens zijn genotsrecht op een zaak gerechtigd is tot de vruchten daarvan, verkrijgt de eigendom der vruchten door haar afscheiding.

Deel deze pagina met:      
Dutch verboden vruchten English forbidden profits

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bewijsmateriaal in een strafzaak dat in strijd met de wet is verkregen, mag niet als bewijs in de strafzaak gebruikt worden. In art. 359a lid 1 sub b WvSv is een voortvloeisel van deze leer te vinden: de rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan het bewijs van het tenlastegelegde feit.


359a WvSv.
Deel deze pagina met:      
Dutch vruchten English fruits

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - opbrengsten. Bijv. natuurlijke, burgerlijke ~. De afzonderlijke termijnen van een lijfrente gelden als ~ van het recht op de lijfrente.


nadere verklaring koopsompolis / lijfrenteverzekering

9 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch vruchten van legaat English fruits of legacy / fruits of bequest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - de opbrengsten uit een legaat. Bijv. wanneer bepaalde aandelen zijn gelegateerd, dan behoort het dividend dat is uitgekeerd op die aandelen tot de vruchten van dat legaat.


Artikel 124 Boek 4 BW:

Tenzij de erflater anders heeft beschikt, heeft een legataris aan wie een bepaald goed der nalatenschap of het vruchtgebruik van een zodanig goed, van de gehele nalatenschap of van een aandeel daarin is vermaakt, recht op uitkering van de vruchten van het hem vermaakte die de erfgenamen hebben geïnd nadat zijn vordering opeisbaar is geworden. De rechtsvordering tot uitkering van deze vruchten verjaart door verloop van drie jaren nadat zij zijn geïnd.

Deel deze pagina met: