koopsompolis / lijfrenteverzekering (1 gevonden)

Dutch koopsompolis / lijfrenteverzekering English annuity contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - premieplichtige verzekering die op een vooraf overeengekomen datum uitkeert. De uitkering is meestal een periodieke lijfrente zolang de uitkeringsgerechtigde blijft leven. De premie is tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar; de lijfrentes zijn fiscaal belast.


nadere verklaring pensioenregeling

Artikel 304 Wvk:

De polis bevat:
1°. Den dag waarop de verzekering is gesloten;
2°. Den naam van den verzekerde;
3°. Den naam van den persoon wiens leven is verzekerd;
4°. Den tijd waarop het gevaar voor den verzekeraar begint te loopen en eindigt;
5°. De som waarvoor is verzekerd;
6°. De premie der verzekering.

Deel deze pagina met: