vermogensrechten (1 gevonden)

Dutch vermogensrechten English pecuniary rights

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechten die overdraagbaar zijn of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen dan wel verkregen zijn in ruil voor een dergelijk voordeel.


onderdeel volle eigendom

6 Boek 3 BW.

1 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: