volle eigendom (1 gevonden)

Dutch volle eigendom English full ownership

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. 'Volle' betekent dat er geen enkele zakelijke beperking op het eigendom rust.


nadere verklaring intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten / (oneigen.) intellectueel eigendom

tegenstelling blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom

tegenstelling medeƫigendom

tegenstelling meervoudige eigendom

Artikel 1 Boek 5 BW:

1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.
3. De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.

Deel deze pagina met: