uitzetting / uitzetten / uitgezet (1 gevonden)

Dutch uitzetting / uitzetten / uitgezet English to deport

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - verwijdering van een vreemdeling uit Nederland wanneer zijn verblijf niet (meer) rechtmatig is. Bijv. omdat hij geen geldige verblijfpapieren heeft; als een vreemdeling niet langer in Nederland mag blijven en het vermoeden bestaat dat hij niet zelfstandig Nederland gaat verlaten, kan hij worden ~. Dat kan betekenen dat de vreemdeling onder begeleiding van ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee de grens over wordt gezet, of naar zijn land van herkomst wordt vervoerd.


nadere verklaring vreemdeling

nadere verklaring terugkeerbeleid

Artikel 63 vw 2000:

1. De vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft en die niet binnen de bij deze wet gestelde termijn Nederland uit eigen beweging heeft verlaten, kan worden uitgezet.
2. Onze Minister is bevoegd tot uitzetting.
3. Indien de werking van de beschikking waarbij de aanvraag is afgewezen of de verblijfsvergunning is ingetrokken is opgeschort, kan van de vreemdeling medewerking worden gevorderd aan de voorbereiding van de uitzetting.

Deel deze pagina met: