terugkeerbeleid (1 gevonden)

    Deutsch Rückführungspolitik
    French politique de retour
    Spanish política de retorno
    Italian politica di rimpatrio
    Polish Polityka w zakresie powrotów

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - onderdeel van het vreemdelingenbeleid dat toeziet op het vertrek van vreemdelingen die niet of niet langer in Nederland mogen verblijven. Het centrale uitgangspunt van dat beleid is dat niet toelaten tot Nederland terugkeer betekent. De primaire verantwoordelijkheid om terug te keren, berust bij de vreemdeling. Voor het realiseren van de terugkeer kan een vreemdeling aan de overheid ondersteuning vragen. Wanneer de vreemdeling binnen de daarvoor gestelde termijn niet is vertrokken, kan de overheid tot uitzetting naar herkomstland overgaan of in het uiterste geval de van overheidswege verstrekte voorzieningen beëindigen.


nadere verklaring uitzetting / uitzetten / uitgezet

nadere verklaring ontmoedigingsbeleid


Deel deze pagina met: