interlocutoir vonnis (1 gevonden)

Dutch interlocutoir vonnis English interlocutory judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - soort tussenvonnis; tussentijdse beslissing van de rechter waarin hij aan een der partijen een bewijsopdracht geeft, deskundigen benoemt of een instructie beveelt. Het ~ kan op bepaalde punten een eindbeslissing inhouden in welk geval de beroepstermijnen gelden.


nadere verklaring stempelvonnis

nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB)

Artikel 232 Rv:

1De rechter kan, voordat hij definitief over de zaak beslist, een tussenvonnis wijzen.
2Van de artikelen 230 en 231, eerste lid, kan, voor zover nodig, worden afgeweken indien een tussenvonnis wordt gewezen ter beslissing op een incidentele vordering en de wederpartij te kennen geeft tegen toewijzing geen bezwaar te hebben.

Deel deze pagina met: