stuiting van het huwelijk (1 gevonden)

Dutch stuiting van het huwelijk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - door rechterlijke tussenkomst beletten dat een huwelijk plaatsvindt. Bijv. omdat partijen wegens minderjarigheid geen huwelijk kunnen aangaan of hun oogmerk gericht is op het verkrijgen van een verblijfsvergunning.


niet gelijk aan ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk

Artikel 50 Boek 1 BW:

Een huwelijk kan worden gestuit, wanneer partijen niet de vereisten in zich verenigen om een huwelijk aan te gaan, dan wel wanneer het oogmerk van de aanstaande echtgenoten, of één hunner, niet is gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland.

Deel deze pagina met: