stuiting / stuiten / gestuit (2 gevonden)

Dutch stuiting / stuiten / gestuit English interruption

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - ~ van een huwelijk: beletten dat een voorgenomen huwelijk plaatsvindt. Bijv. omdat het een schijnhuwelijk is. De procedure tot ~ kan bij de rechtbank worden ingesteld door het Openbaar Ministerie en de naaste familieleden van de aanstaande echtgenoten.


tegenstelling verjaring / verjaren / verjaard

tegenstelling vervalbeding

nadere verklaring huwelijk

Artikel 50 Boek 1 BW:

Een huwelijk kan worden gestuit, wanneer partijen niet de vereisten in zich verenigen om een huwelijk aan te gaan, dan wel wanneer het oogmerk van de aanstaande echtgenoten, of één hunner, niet is gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland.


Artikel 55 Boek 1 BW:

Een stuiting kan worden opgeheven:
a. op dezelfde wijze als waarop zij is geschied;
b. door een verklaring, in persoon afgelegd ten overstaan van een der ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in het vorige artikel;
c. door een verklaring, afgelegd ten overstaan van een notaris;
d. door een in kracht van gewijsde gegane beschikking, gegeven op verzoek van een belanghebbende.

Deel deze pagina met:      
Dutch stuiting / stuiten / gestuit English to interrupt the term of limitation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - voorkomen dat verjaring plaatsvindt.


tegenstelling verjaring / verjaren / verjaard

tegenstelling vervalbeding

nadere verklaring huwelijk

104 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: