schuldaansprakelijkheid (1 gevonden)

Dutch schuldaansprakelijkheid English liability based on fault

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - ouders of voogden van kinderen in de leeftijd van 14 tot 16 zijn slechts aansprakelijk als hen een verwijt kan worden gemaakt dat zij de fout van het kind niet hebben belet.


tegenstelling risicoaansprakelijkheid

tegenstelling Haftung / verhaalsaansprakelijkheid

Artikel 169 Boek 6 BW:

1Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.
2Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.

Deel deze pagina met: