Haftung / verhaalsaansprakelijkheid (1 gevonden)

    Deutsch Haftung / Rückgriffshaftung
    French Haftung / responsabilité du recours
    Spanish Haftung / responsabilidad por el recurso
    Italian Haftung / responsabilità di regresso
    Polish Haftung / odpowiedzialność z tytułu regresu

verbintenissenrecht - Duits: leer waarbij nadruk wordt gelegd op de vaak morele verplichting tot nakoming en waarbij verschuldigdheid en schuld geen rol spelen. Bij een natuurlijke verbintenis is er sprake van een schuld zonder ~.


tegenstelling schuldaansprakelijkheid

Artikel 3 Boek 6 BW:

1Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.
2Een natuurlijke verbintenis bestaat:
a.wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
b.wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.





Deel deze pagina met: