publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) publieke rechtshandelingen (1 gevonden)

Dutch publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) publieke rechtshandelingen English public juridical acts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - krachtens wettelijk voorschrift eenzijdig de rechtspositie van andere rechtssubjecten wijzigen; handelen of nalaten waarvan het rechtsgevolg betrekking heeft op de gezagsverhouding tussen overheid en burger. De bevoegdheid om ~ te verrichten is exclusief, d.w.z. komt maar aan één bestuursorgaan toe.


nadere verklaring vermogensrechtelijke rechtshandelingen

nadere verklaring besluit / (mv.) besluiten

nadere verklaring beschikking

1:3 AWB.
Deel deze pagina met: