ouderlijke macht (1 gevonden)

Dutch ouderlijke macht English parental authority

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (jeugdrecht) - feitelijk gezag waarover ouders beschikken zodat zij hun eigen kinderen kunnen verzorgen en opvoeden. Bijv. dat een kind op een bepaald tijdstip naar bed moet, is een uitwerking van ~.


nadere verklaring ouderlijk gezag

Artikel 266 Boek 1 BW:

Mits het belang van de kinderen zich daar niet tegen verzet, kan de rechtbank een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen.


Artikel 278 Boek 1 BW:

1. Een verzoek als bedoeld in artikel 277 van dit boek kan ook worden gedaan door de raad voor de kinderbescherming.
2. Hangende het onderzoek kan zowel de raad voor de kinderbescherming als de te herstellen ouder de rechtbank verzoeken de beslissing aan te houden tot het einde van een door haar te bepalen proeftijd van ten hoogste zes maanden; gedurende die tijd zal het kind bij de in het gezag te herstellen ouder verblijven. De rechtbank is te allen tijde bevoegd de proeftijd te beëindigen.

Deel deze pagina met: