onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract (1 gevonden)

Dutch onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract English innominate contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - contract waaraan de wet geen naam heeft gegeven en dat slechts gebonden is aan de wettelijke bepalingen m.b.t. overeenkomsten in het algemeen, dus niet aan speciale regels.


tegenstelling koop / kopen / gekocht

tegenstelling huur en verhuur

nadere verklaring obligatoire overeenkomst

Artikel 213 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.
2Op overeenkomsten tussen meer dan twee partijen zijn de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten niet toepasselijk, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

Deel deze pagina met: