obligatoire overeenkomst (1 gevonden)

Dutch obligatoire overeenkomst English obligatory contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - contract dat verbintenissen in het leven roept.


tegenstelling obligatie / schuldbrief

onderdeel verbintenissen / obligatio

nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

Artikel 213 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.
2Op overeenkomsten tussen meer dan twee partijen zijn de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten niet toepasselijk, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

Deel deze pagina met: