memorie (7 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - memorie van eis bij deurwaardersexploot doen uitbrengen aan de wederpartij. ~ wordt verricht door een deurwaarder, in opdracht van de partij die de memorie van eis bij het gerecht wil indienen.

nadere verklaring deurwaardersexploot / deurwaardersexploit

nadere verklaring memorie


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - schriftelijke verhandeling van het standpunt van een der partijen in een procedure. Van een memorie wordt gesproken in appèlzaken en kwesties die door een scheidsgerecht worden beoordeeld, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

onderdeel memorie van antwoord

onderdeel Memorie van Toelichting (MvT)

niet gelijk aan memorandum of understanding


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - conclusie van antwoord in het hoger beroep; gerechtelijk stuk dat een verweerder in reactie op de (memorie van) grieven in hoger beroep bij (meestal) het gerechtshof indient.

nadere verklaring memorie van grieven

hierarchische verhouding hoger arrest / arresten

hierarchische verhouding hoger afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten

Artikel 347 Rv:

1In hoger beroep worden een conclusie van eis en een conclusie van antwoord genomen.
2[Red: Vervallen.]
3Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep of indien door den verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, den appellant, op zijn verlangen, een termijn verleend worden om het incidenteel beroep of de voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - beantwoording door de minister van kamervragen op zijn wetsvoorstel.

hierarchische verhouding hoger afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - gerechtelijk stuk waarin de eisen in hoger beroep worden ingediend bij (meestal) het gerechtshof.

hierarchische verhouding hoger memorie van antwoord

onderdeel grief / (mv.) grieven

Artikel 347 Rv:

1In hoger beroep worden een conclusie van eis en een conclusie van antwoord genomen.
2[Red: Vervallen.]
3Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep of indien door den verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, den appellant, op zijn verlangen, een termijn verleend worden om het incidenteel beroep of de voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - schriftelijk stuk waarin de minister tekst en uitleg geeft over zijn wetsvoorstel.

nadere verklaring minister

hierarchische verhouding hoger wetsvoorstel


Deel deze pagina met:      
    Deutsch für das Protokoll (pm.)
    French pour mémoire (pm.)
    Spanish para que conste (pm.)
    Italian per la cronaca (pm.)verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - Latijn: ter herinnering. Bijv. bij begrotingen of kostenramingen als (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten.


Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.2576 seconds.