levering per constitutum possessorium (1 gevonden)

Dutch levering per constitutum possessorium

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - Latijn: de bezitter gaat krachtens een bij levering gemaakt beding de zaak voortaan voor de verkrijger houden. De zaak verandert niet van plaats, de bezitter wordt houder.


nadere verklaring levering longa manu

nadere verklaring levering brevi manu

115 Boek 3 BW.

90 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: