levering brevi manu (1 gevonden)

Dutch levering brevi manu

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - Latijn: korte hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak al in handen van de verkrijger is. Bijv. omdat hij het al gebruikte.


nadere verklaring levering longa manu

nadere verklaring levering per constitutum possessorium

115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: