koopcontract (2 gevonden)

Dutch koopovereenkomst / koopcontract English purchase agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - benoemde overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt een zaak te geven en de andere om daarvoor een geldbedrag te betalen.


tegenstelling onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract

onderdeel wederkerige overeenkomst

tegenstelling verkoopbevestiging

tegenstelling huurovereenkomst / huurcontract

Artikel 1 Boek 7 BW:

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Deel deze pagina met:      
Dutch voorlopig koopcontract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - voorlopige koopakte: schriftelijke overeenkomst waarin de koop van een huis wordt geregeld. De term "voorlopig" is misleidend en betekent dat de koop pas kan worden geƫffectueerd nadat de transportakte bij de notaris is gepasseerd.Deel deze pagina met: