internationale verdragen (1 gevonden)

Dutch internationale verdragen English treaties

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - verdragen gesloten tussen meerdere staten.


nadere verklaring ratificatie van verdragen / ratificeren van verdragen / geratificeerd verdrag

hierarchische verhouding hoger lagere regelgeving

nadere verklaring volkenrecht

onderdeel pacta sunt servanda


Deel deze pagina met: