inbreuk op een recht (1 gevonden)

Dutch inbreuk op een recht English breach of right

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - bestanddeel van de onrechtmatige daad, waarbij sprake moet zijn van inbreuk op een zakelijk of absoluut recht van een persoon. Bijv. eigendom resp. auteursrecht en integriteit van lijf en leven.


nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

nadere verklaring zorgvuldigheidsnorm

nadere verklaring auteursrecht

Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Deel deze pagina met: