huwelijksgemeenschap (3 gevonden)

Dutch afstand van huwelijksgemeenschap

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - kan door ieder van de echtgenoten (of diens erfgenamen) binnen drie maanden na de ontbinding van de gemeenschap (of nadat zij van het overlijden kennis kregen) worden gedaan door een akte van afstand te doen inschrijven in het huwelijksgoederenregister. De echtgenoot die afstand doet wordt ontheven van aansprakelijkheid voor die schulden van de gemeenschap waarvoor hij vóór de ontbinding aansprakelijk was, maar doet tevens afstand van de baten van de gemeenschap, m.u.v. bed, beddegoed en kleren.Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksgemeenschap English community of property

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - verschijnsel dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen (m.u.v. geërfde en verkregen goederen waarbij dat expliciet is bepaald) en alle schulden van beide echtgenoten gezamenlijk worden, tenzij er huwelijkse voorwaarden gemaakt zijn.


tegenstelling huwelijkse voorwaarden

onderdeel huwelijk

onderdeel toekomstige goederen

Artikel 93 Boek 1 BW:

Van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege algehele gemeenschap van goederen, voor zover daarvan bij huwelijkse voorwaarden niet is afgeweken.


Artikel 113 Boek 1 BW:

Is de gemeenschap door opheffing ontbonden, dan kunnen de echtgenoten daarna, echter alleen bij huwelijkse voorwaarden, wederom een gemeenschap overeenkomen.

Deel deze pagina met:      
Dutch opheffing huwelijksgemeenschap / opheffen huwelijksgemeenschap / opgeheven huwelijksgemeenschap English split the joint tenancy of marital property

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - beëindiging van de gemeenschap van goederen tussen gehuwden, bijv. omdat een van de echtgenoten op lichtvaardige wijze schulden maakt en de goederen van de gemeenschap verspilt.


nadere verklaring derdenbescherming

Artikel 109 Boek 1 BW:

Een echtgenoot kan opheffing van de gemeenschap verzoeken, wanneer de andere echtgenoot op lichtvaardige wijze schulden maakt, de goederen der gemeenschap verspilt, handelingen verricht, die kennelijk indruisen tegen het bestuur van de andere echtgenoot over goederen der gemeenschap, of weigert de nodige inlichtingen te geven omtrent de stand van de goederen der gemeenschap en van de daarop verhaalbare schulden en het over die goederen gevoerde bestuur.


Artikel 113 Boek 1 BW:

Is de gemeenschap door opheffing ontbonden, dan kunnen de echtgenoten daarna, echter alleen bij huwelijkse voorwaarden, wederom een gemeenschap overeenkomen.

Deel deze pagina met: