gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden (1 gevonden)

Dutch gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden English to detain / detention in custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - vorm van voorlopige hechtenis, waaraan de door de rechter-commissaris bevolen bewaring vooraf gaat. De beslissing over ~ en de verlenging daarvan worden door de raadkamer van de rechtbank gegeven. De ~ van dertig dagen kan maximaal twee keer verlengd worden.


hierarchische verhouding hoger ter terechtzitting

hierarchische verhouding hoger strafzaak

Artikel 65 WvSv:

[1.] De rechtbank kan, op de vordering van de officier van justitie, de gevangenhouding bevelen van de verdachte die zich in bewaring bevindt, doch niet dan na hem te hebben gehoord.
2. Behoudens het geval van artikel 66a, eerste lid, kan de rechtbank, ambtshalve of op de vordering van de officier van justitie, na de aanvang van het onderzoek ter zitting de gevangenneming van de verdachte bevelen. Desgeraden hoort de rechtbank deze vooraf; zij is bevoegd te dien einde zijn dagvaarding te gelasten, zo nodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging.
3. De rechtbank kan eveneens een bevel tot gevangenneming geven, indien dit nodig is om de uitlevering van de verdachte te verkrijgen.

Deel deze pagina met: