ter terechtzitting (2 gevonden)

Dutch onderzoek ter terechtzitting English sitting of the court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - deel van het strafrechtelijk onderzoek, waarbij de verdachte en het OM voor de strafrechter verschijnen.


Artikel 268 WvSv:

1. Strafzaken worden behandeld en beslist door een meervoudige kamer, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen.
2. De rechter die als rechter-commissaris enig onderzoek in de zaak heeft verricht, neemt, behoudens bij toepassing van artikel 316, tweede lid, op straffe van nietigheid aan het onderzoek op de terechtzitting geen deel.
3. Behalve de rechters en de griffier neemt aan de tafel der rechtbank niemand plaats.

Deel deze pagina met:      
Dutch ter mondelinge behandeling / (oneigen.) ter terechtzitting English in court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - tijdens de behandeling van de gerechtelijke procedure in de rechtszaal.


hierarchische verhouding hoger veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld


Deel deze pagina met: