geschillencommissie (1 gevonden)

Dutch geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (consumentenrecht) - groepen van drie tot vijf ervaren personen die door brancheorganisaties in het leven zijn geroepen om zonder rechterlijke tussenkomst geschillen te beslechten. De ~ behandelen bijv. klachten van consumenten over producten en diensten binnen een bepaalde branche.


niet gelijk aan bezwarencommissie

12.1 tw.
Deel deze pagina met: