bezwarencommissie (1 gevonden)

Dutch bezwarencommissie / bezwaarcommissie English complaints commission

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - commissie bij wie bezwaar kan worden aangetekend tegen een bepaalde beslissing van een bestuursorgaan. Bijv. Bezwarencommissie Functiewaardering Sociale Werkvoorziening (BFSW) voor werknemers met een dienstbetrekking ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening.


nadere verklaring commissie bezwaar en beroep

tegenstelling geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies

6:4 AWB.
Deel deze pagina met: