NL
NLforfait


Verklaring:
arbeidskostenforfait: fiscaal recht - vast bedrag voor belastingaftrek van beroepskosten. Zijn de werkelijke kosten hoger, dan mogen die worden afgetrokken. tegenstelling huurwaardeforfait

forfaitair bedrag / forfait: economie - vooraf bepaald vast bedrag of tarief. nadere verklaring vast recht

forfaitaire vergoeding: Eng.: lump-sum reimbursement / lump-sum refund: economie - vaste, gefixeerde vergoeding. Bijv. de fiscale ~ per gereden zakelijke kilometer bedraagt € 0,27 (2003).

huurwaardeforfait: Eng.: fixed rentable value: fiscaal recht - denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning, uitgedrukt in een vast bedrag dat afhankelijk is van de waarde van het huis. Het ~ wordt fiscaal tot het inkomen gerekend; het bedrag dat de eigenaar zou ontvangen wanneer het huis verhuurd zou worden. tegenstelling arbeidskostenforfait nadere verklaring fiscus / belastingdienst


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"