feitelijke handeling / feitelijk handelen / feitelijk gehandeld (1 gevonden)

Dutch feitelijke handeling / feitelijk handelen / feitelijk gehandeld English legally relevant act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - daadwerkelijk doen of nalaten; handeling waarbij een bepaald rechtsgevolg intreedt, ongeacht de vraag of dit rechtsgevolg beoogd is. Bijv. een onrechtmatige daad.


nadere verklaring rechtshandeling

115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: