detentie (7 gevonden)

Dutch dagdetentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - een veroordeelde neemt overdag deel aan een programma binnen de muren van de penitentiaire inrichting en verblijft 's avonds en 's nachts thuis.


nadere verklaring detentie


Deel deze pagina met:      
Dutch detentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - houden van een goed voor een ander. Bijv. lenen of huren.


nadere verklaring houder / detentor

107 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch detentie English custody / detention

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - vrijheidsbeneming als uitvoering van voorlopige hechtenis of veroordeling (tot gevangenisstraf).


onderdeel jeugddetentie

onderdeel dagdetentie

nadere verklaring houder / detentor

107 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch detentiesituatie English detention situation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - interne rechtspostitie van de gedetineerde. Bijv. de bezoekregeling en rechten en plichten inzake arbeid in de penitentiaire inrichting.Deel deze pagina met:      
Dutch houderschap / detentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - het houden van een zaak voor een ander (de bezitter).


nadere verklaring onmiddellijk houderschap

nadere verklaring middellijk houderschap

hierarchische verhouding hoger bezit / bezitten / bezat

107 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch huisarrest / elektronische detentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - experiment waarbij een veroordeelde zijn straf thuis mag uitzitten. Door een elektronische chip in een niet te verwijderen enkelband kan op afstand worden gecontroleerd of een veroordeelde zich aan zijn ~ houdt.


nadere verklaring elektronisch toezicht


Deel deze pagina met:      
Dutch jeugddetentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (jeugdstrafrecht) - straf voor personen tussen de 12 en de 18 jaar oud.


nadere verklaring jeugdstrafrecht / kinderstrafrecht

Artikel 77a WvSr:

Ten aanzien van degene die ten tijde van het begaan van een strafbaar feit de leeftijd van twaalf jaren doch nog niet die van achttien jaren heeft bereikt, zijn de artikelen 9, eerste lid, 10 tot en met 22a, 24c, 37 tot en met 38i, 44 en 57 tot en met 62 niet van toepassing. In de plaats daarvan treden de bijzondere bepalingen vervat in de artikelen 77d tot en met 77gg.

Deel deze pagina met: