debitor cessus (1 gevonden)

Dutch debitor cessus

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - Latijn: de schuldenaar die de vordering in de cessie moet voldoen.


nadere verklaring cedent

nadere verklaring cessionaris / (mv.) cessionarissen

94 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: