conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek (1 gevonden)

Dutch conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek English statement of claim / defence / reply and rejoinder

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - gerechtelijke stukken waarin partijen eisen en verweren gemotiveerd onderbouwen resp. bestrijden. Eiser begint met de conclusie van eis, de gedaagde volgt met de conclusie van antwoord. Indien de rechter het toestaat volgen repliek en dan dupliek, waarna de rechter uitspraak doet.


nadere verklaring conclusie / (mv.) conclusies

onderdeel producties

nadere verklaring procureur

132 Rv.

133 Rv.
Deel deze pagina met: