conclusie van repliek / repliceren / gerepliceerd (1 gevonden)

Dutch conclusie van repliek / repliceren / gerepliceerd English reply to defence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - reactie van de eiser in een rechtszaak op wat de gedaagde in zijn conclusie van antwoord als verweer heeft aangevoerd.


onderdeel conclusie / (mv.) conclusies

hierarchische verhouding hoger conclusie van dupliek / dupliceren / gedupliceerd

nadere verklaring procureur

132 Rv.

Artikel 208 Rv:

1Incidentele vorderingen worden ingesteld bij procesinleiding, verweerschrift of bij met redenen omklede conclusie. De artikelen 85, 86 en 128 zijn van toepassing. De rechter kan in afwijking van artikel 30k, vijfde lid, termijnen vaststellen voor het indienen van incidentele vorderingen.
2Incidentele vorderingen worden zoveel mogelijk tegelijk ingesteld.

Deel deze pagina met: