bodemprocedure (1 gevonden)

Dutch bodemprocedure English procedure on the merits

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - uitgebreide procedure bij de rechtbank die tot een definitief oordeel in eerste aanleg leidt. De ~ verloopt in principe als volgt: dagvaarding, conclusie van antwoord, comparitie van partijen evt. gevolgd door conclusies van repliek en dupliek en - bij uitzondering - pleidooi. De ~ wordt afgesloten met een eindvonnis. Hierdoor duurt een ~ veel langer dan het kort geding.


nadere verklaring gerechtelijke procedure

tegenstelling kort geding (KG) / kort gedingen

nadere verklaring ontbindingsprocedure

260 Rv.
Deel deze pagina met: