bewijsopdracht (1 gevonden)

Dutch bewijsopdracht English assignment to proof

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - rechterlijke beslissing (in een tussenvonnis) waarbij een partij in de gelegenheid wordt gesteld bepaalde door hem gestelde feiten te bewijzen, meestal door het (laten) horen van getuigen.


nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen

nadere verklaring bewijsaanbod / bewijs aanbieden / bewijs aangeboden

nadere verklaring probandum / (mv.) probandi

Artikel 150 Rv:

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

Deel deze pagina met: