bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen (1 gevonden)

Dutch bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen English evidence / proof

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bewijsrecht) - geschriften (brieven, documenten, akten, vonnissen etc.), getuigenissen die door procespartijen aangevoerde feiten en omstandigheden ondersteunen of weerspreken, de bekentenis en de gerechtelijke eed. Verschillende bewijsmiddelen ontbreken hier: zo kunnen voorwerpen als bewijsmiddelen dienen. bijv. foto's, films, geluidsopnamen, tekeningen, modellen. Ook het verhoor van deskundigen kan als ~ dienen.


nadere verklaring getuige à charge

nadere verklaring getuige à décharge

onderdeel bewijsmiddel in strafzaken / (mv.) bewijsmiddelen in strafzaken

onderdeel dwingend bewijs

Artikel 152 Rv:

1Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt.
2De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt.

Deel deze pagina met: