besluit van algemene strekking (1 gevonden)

Dutch besluit van algemene strekking / besluit van algemene inhoud English general administrative ruling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - beslissing die niet is gericht op een individu of een concreet geval, maar gevolgen heeft voor een groep gevallen. Bijv. verordening of een bestemmingsplan. Een ~ kan op een groep gevallen betrekking hebben, maar ook op een subject (een gebouw, een gebied, een stadsdeel). Beschikkingen, algemeen verbindende voorschriften en besluiten van algemene strekking zijn allemaal besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.


tegenstelling beschikking

hierarchische verhouding hoger amvb

hierarchische verhouding hoger wet


Deel deze pagina met: