beschikkingsonbevoegdheid (1 gevonden)

Dutch beschikkingsonbevoegdheid English disability to dispose

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - omstandigheid dat een persoon niet of onvoldoende recht heeft om over een zaak te mogen beschikken, waardoor hij die niet geldig kan overdragen. ~ is gebaseerd op het beginsel dat niemand meer recht kan overdragen dan hij bezit. Bijv. wie niet de eigenaar van de fiets is, kan - in beginsel - het eigendom van de fiets niet (rechtsgeldig) overdragen.


tegenstelling handelingsonbevoegd

84 Boek 3 BW.

86 Boek 3 BW.




Deel deze pagina met: