beleidsregels (1 gevonden)

Dutch beleidsregels English policy rule

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.


nadere verklaring bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht

nadere verklaring algemeen verbindend voorschrift (avv) / (mv.) algemeen verbindende voorschriften

nadere verklaring pseudowetgeving

1:3 AWB.
Deel deze pagina met: