bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht (1 gevonden)

Dutch bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht English administrative law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - vakgebied dat met het gelijknamige rechtsgebied uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en diverse bestuurlijke wetten samenvalt; vooral m.b.t. de ordening van de relatie tussen openbaar bestuur en burgers. Bijv. (privacy-) bescherming tegen de overheid, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale zekerheid;recht dat de overheid, die zich actief bemoeit met de samenleving, het daarvoor nodige juridische instrumentarium biedt; en tegelijk het recht dat de leden van de samenleving invloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven. (Konijnenbelt)


onderdeel ambtenarenrecht

hierarchische verhouding hoger bestuursprocesrecht / administratief procesrecht

onderdeel fiscaal recht / belastingrecht

onderdeel asielrecht / vluchtelingenrecht

1:1 AWB.
Deel deze pagina met: