aanvaarding / aanvaarden / aanvaard (1 gevonden)

Dutch aanvaarding / aanvaarden / aanvaard English acceptance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - reactie waarmee een aanbod wordt aanvaard en waardoor een overeenkomst tot stand komt. Bijv. de handtekening onder het contract.


tegenstelling aanbod

hierarchische verhouding hoger overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.


Artikel 223 Boek 6 BW:

1De aanbieder kan een te late aanvaarding toch als tijdig gedaan laten gelden, mits hij dit onverwijld aan de wederpartij mededeelt.
2Indien een aanvaarding te laat plaatsvindt, maar de aanbieder begrijpt of behoort te begrijpen dat dit voor de wederpartij niet duidelijk was, geldt de aanvaarding als tijdig gedaan, tenzij hij onverwijld aan de wederpartij mededeelt dat hij het aanbod als vervallen beschouwt.

Deel deze pagina met: