NL
NLaanslag


Verklaring:
aanslag / attentaat: Eng.: attack: strafrecht - aanslag op het leven van een persoon.

aanslag / belastingaanslag: Eng.: taks assessment: belastingrecht - vaststelling van belasting door de belastingdienst en mededeling daarvan aan de belastingplichtige. v fiscus

aanslag tot het feit: Eng.: start of the perpetration: strafrecht - moment waarop zich het voornemen van een dader door een begin van uitvoering (poging) heeft geopenbaard; aanwezig zodra het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard; ~ is ruimer dan poging. T.a.v. ernstige misdrijven is de ~ zelfstandig strafbaar gesteld.
wet- en regelgeving Art. 79 wvsr

ambtshalve aanslag: Eng.: estimated assessment: fiscaal recht - belastingaanslag die, vaak bij gebrek aan medewerking van de belastingplichtige, op basis van een schatting door de belastinginspecteur wordt vastgesteld. nadere verklaring fiscus / belastingdienst
wet- en regelgeving Art. 11 Awr, Art. 2 iw 1990

belastingaanslag: Eng.: tax assessment: fiscaal recht - vordering van het aan belasting verschuldigde bedrag. onderdeel ambtshalve aanslag niet gelijk aan belastingaangifte
wet- en regelgeving Art. 2 Awr, Art. 2 iw 1990

naheffingsaanslag: fiscaal recht - aanslag die bij wijze van naheffing wordt opgelegd. Bijv. in de situatie dat na de definitieve aanslag gegevens aan het licht komen die het bedrag van de totale heffing doen verhogen.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"