NL
NLaanschrijven


Verklaring:
aanschrijving / aanschrijven / aangeschreven: Eng.: summons: vastgoedrecht - brief waarin een persoon wordt verzocht of gesommeerd iets te doen of na te laten. Bijv. de gemeentelijke ~ tot het treffen van noodzakelijke voorzieningen aan een woning of tot het aanbrengen van verbeteringen daaraan om instortingsgevaar te voorkomen. nadere verklaring sommatie / sommeren / gesommeerd onderdeel ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld
wet- en regelgeving Art. 14 Wonw


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"