Algemene Termijnenwet (ATW) (1 gevonden)

Dutch Algemene Termijnenwet (ATW)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - wet van 25 juli 1964, houdende de berekening van termijnen in verband met de weekenden en algemeen erkende feestdagen; regelt de berekening van termijnen die voorkomen in wettelijke bepalingen i.v.m. de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen.


niet gelijk aan Belasting op Toegevoegde Waarde (btw)


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 1 atw:

1. Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
2. Het vorige lid geldt niet voor termijnen, bepaald door terugrekening vanaf een tijdstip of een gebeurtenis.


Artikel 3 atw:

1. Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.
2. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld.
3. Wij kunnen bepaalde dagen voor de toepassing van deze wet met de in het eerste lid genoemde gelijkstellen. Ons besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.





Deel deze pagina met: