Belasting op Toegevoegde Waarde (btw) (1 gevonden)

Dutch Belasting op Toegevoegde Waarde (btw) English Value Added Taks (VAT)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - omzetbelasting gerelateerd aan een btw-nummer waardoor ondernemers betaalde btw kunnen terugkrijgen van en ontvangen btw dienen te betalen aan de belastingdienst; in iedere schakel van het produktie- en distributieproces wordt ~ geheven over de in die schakel aan het goed of de dienst toegevoegde waarde. over de meeste goederen bedraagt de ~ 21%.


nadere verklaring fiscus / belastingdienst

nadere verklaring belastingen

tegenstelling rechten / leges

Artikel 1 wet OB:

Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van:
a. leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door ondernemers in het kader van hun onderneming worden verricht;
b. intracommunautaire verwervingen van goederen in Nederland door ondernemers in het kader van hun onderneming en door rechtspersonen, andere dan ondernemers;
c. intracommunautaire verwervingen, anders dan in de zin van onderdeel b, van nieuwe vervoermiddelen in Nederland;
d. invoer van goederen.

Deel deze pagina met: