NL
NL
  U zocht naar: kantoor

  Verklaring:

  administratiekantoor : Eng.: administration office: vennootschapsrecht - stichting die de aandelen van een vennootschap beheert en aandeelcertificaten kan uitdelen; instelling of persoon die effecten, fondsen administreert en daarvoor of daarin aan anderen certificaten of akten van deelgeving uitreikt, ter verdeling van het risico over meerderen en ten dienste van kleine belegger; kantoor dat aandelen en obligaties koopt en daarvoor certificaten uitgeeft. Het stemrecht op de aandelen blijft bij het ~. nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen nadere verklaring aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen

  bijkantoor: Eng.: branch / sub-office: ondernemingsrecht - nevenvestiging. Bijv. de bedrijfsadministratie wordt gevoerd in een bijkantoor. wet- en regelgeving Art. 13 wte 1995 en 16a wte 1995

  Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK): socialeverzekeringsrecht - deel van het huidige UWV (uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen), de opvolger van de bedrijfsverenigingen.

  kadaster / hypotheekkantoor: Eng.: land register / land registry office: ruimtelijke ordening - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het