transportakte (1 gevonden)

Dutch transportakte English deed of transfer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (notarieel recht) - notariële akte waarin wordt vastgesteld dat een bepaalde onroerende zaak (bijv. huis) van de ene persoon op de andere overgaat. Levering komt pas feitelijk tot stand nadat de ~ in de openbare registers is ingeschreven. Bijv. inschrijving van de transportakte in het kadaster.


nadere verklaring levering / leveren / geleverd

nadere verklaring notariële akte

89 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: